atmak

5KAE16310000_5KAE16330000_934501408800_5KAE16030000 PISTON KIT WITH RING YAMAHA CRUX

Specification

Part Number

YC-03-1009-STD+

Description

PISTON KIT WITH RING

Application

YAMAHA

Model

CRUX

OEM Ref

5KAE16310000_5KAE16330000_934501408800_5KAE16030000